นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การเข้าสู่ระบบผ่านทาง Facebook

เหตุผลที่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบผ่านทาง Facebook เพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของคุณในการทำแบบทดสอบเท่านั้น เว็บไซต์นี้จะไม่มีการร้องขอการเข้าถึงบัญชี Facebook ใดๆ ของคุณอย่างแน่นอน
เว็บไซต์นี้จะได้รับเพียงข้อมูลพื้นฐานในบัญชี Facebook ของคุณเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปกติ Facebook บังคับเปิดเผยอยู่แล้ว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้จะใช้การยืนยันตัวตนของคุณในการนำ Facebook ID ของคุณมาใช้เก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของเว็บไซต์นี้ เช่น คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบของคุณ, ตัวเลือกในแต่ละข้อของคุณ, วันที่ทำแบบทดสอบของคุณ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลคะแนนจากการทำแบบทดสอบของคุณจะถูกนำไปคิดสถิติหาค่าเฉลี่ยของคะแนนโดยรวม

สิทธิการใช้งานของคุณ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีอิสระที่จะแชร์หรือไม่แชร์ข้อความหรือผลการทดสอบลงบน Facebook ของคุณ